Rosný bod je teplota, při níž vzduch dosahuje stavu nasycení vodní párou, která se začne srážet (relativní vlhkost 100%). Jinými slovy je to teplota, na kterou by se musel vzduch za nezměněného obsahu vodní páry a beze změny tlaku vzduchu ochladit, aby množství vodních par v něm obsažené stačilo k jeho nasycení. Při ochlazení pod rosný bod začíná "přebytečná" vodní pára zkapalňovat a chladné předměty se vyloučenou vodou orosí. Takto vzniká nejenom rosa, ale i mlha, oblaky apod.