kamera Petrovice

Obnovení snímku každých 5 minut.
Z kamery není pořizován žádný záznam, ani jiná jakákoliv archivace obrazu. Není použito ani žádné vybavení pro rozpoznávání objektů.

Umístění a provozování kamery se řídí předpisy Úřadu pro ochranu osobních údajů, citace: "Provozování kamerového systému v režimu on-line/bez záznamu. Takové provozování kamerového systému není považováno za zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., protože postrádá některé jeho charakteristické rysy, jako je shromažďování osobních údajů, ukládání osobních údajů, vyhledávání apod. [§ 4 písm. e) zákona č. 101/2000 sb.]."

Přesto v rámci dobrých sousedských vztahů byl jeden dům zakryt včetně veřejné komunikace před ním. 

 

                     Pohled kamery                      Plné zobrazení
mapa cam cam full