Celkem 2.20 mm
Průměr / h 0.1 mm/h
Maximální / h 1.4 mm/h