Celkem 0.40 mm
Průměr / h 0.0 mm/h
Maximální / h 0.8 mm/h